Stipan Tadić: Slika 5.kolovoz

U Zagrebu će se, u Galeriji Greta, u ponedjeljak 30. rujna u 20 sati, održati otvaranje nove – slike. Autor je Stipan Tadić, a njegovo djelo nosi naziv ‘5. kolovoz’.

Stipan Tadić, 5. kolovozOdreći se uloge autora kao isključivog tvorca umjetničkog djela i prihvatiti se zadatka po narudžbi, za umjetnika je često mukotrpan i nimalo zahvalan proces. Pa ipak, taj početni otpor prema nepoznatom prostoru može lako prerasti u izazov pun preispitivanja i samokritike, koji za posljedicu donose svojevrsno autorsko sazrijevanje. Takav je slučaj i sa ‘Betonažom hrvatske obale’ Stipana Tadića.

Slika je nastala kao rezultat autorovih višemjesečnih nastojanja da se približi naručiteljevoj ideji, zamišljenoj kao parodiji ‘Dolaska Hrvata na Jadran’ Otona Ivekovića, na kojoj su kralj i plemstvo zamijenjeni gradonačelnikom, arhitektom i građevinskim radnicima.

S vremenom se naručiteljeva ideja autoru učinila suviše plošnom te je, polako, gubeći jedan po jedan slikani sloj, poprimila sasvim novi karakter. Likovi nagomilani u prvi plan prvobitne verzije rada najzad su prebrisani i lišeni bilo kakve uloge na platnu. Umjesto njih, Tadić slika bager i građevinski materijal, kompozicijski ih smještajući na njihovo mjesto.

Opširnije: Greta

Tagged: , , , , , , , ,