Triesduja 2: Šajeta u čakavskom romanu

Spisateljica Tatjana Udović uručila je svoj najnoviji roman ‘Triesduja 2. dio’ pjevaču Draženu Turini Šajeti, koji se i sam našao kao jedan od aktera.Naime, ‘Triesduja 2. dio’ bavi se problematikom mladih, dokumentirajući događaje iz prijevoznog sredstva, autobusa broj 32, koji prevozi srednjoškolce prema i iz njihovih škola u Opatiji. U njemu su se našle i zvijezde čakavske estradne scene kao što su Koktelsi, Mario Lipovšek, Alen Vitasović, pa i Šajeta.

Pojavljivanjem tih likova u romanu, Tatjana Udović dotakla se čakavske glazbene scene, karakteristične za kulturu primorskoga kraja, u kojemu se odvija radnja. S obzirom da jezik čuva kulturu, a čakavština jest jezik kojim se govori na području Primorsko-goranske županije, čakavska glazbena scena nije mogla biti izuzeta, kaže autorica.

M. M.

Tagged: , , , , , , , , , , , ,