Vodozemci i gmazovi u Čudesnoj šumi Žutica

Javna ustanova ‘Zeleni prsten’ Zagrebačke županije u sklopu suradnje Mreže parkova uz rijeku Savu (Sava Parks Network) provodi projekt ‘Čudesna šuma Žutica’ (‘Miraculous Forest Žutica’) u razdoblju od studenog 2015. godine do kraja kolovoza 2016. godine.Veliki dunavski vodenjakMreža Sava Parks osnovana je 2014. godine unutar projekta ‘Jačanje zaštite rijeke Save i njezinih poplavnih površina’ koji je pokrenula Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje u suradnji s njemačkom zakladom EuroNatur i Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode. Projekt ‘Čudesna šuma Žutica’ ukupne je vrijednosti 8.170 eura, a sufinancira ga njemačka zaklada EuroNatur u iznosu 5.500 eura.

Šuma Žutica dio je Nacionalne ekološke mreže, odnosno Europske ekološke mreže Nature 2000 (HR2000465). Prostire se u zoni poplavnog područja Lonjskog polja i spada u nizinske poplavne šume. Žutica je važno stanište za Natura 2000 ciljne vrste: velikog dunavskog vodenjaka (Triturus dobrogicus), velikog vodenjaka (Triturus carnifex), crvenog mukača (Bombina bombina), dabra (Castor fiber), vidru (Lutra lutra) i barsku kornjaču (Emys orbicularis).

Istraživanje herpetofaune šume Žutice proveli su članovi Hrvatskog herpetološkog društva Hyla-e, predvođeni voditeljicom istraživanja Senkom Baškierom, u četiri dvodnevna terenska izlaska, u razdoblju od ožujka do lipnja. Terensko istraživanje uključivalo je sakupljanje podataka o svim pronađenim vrstama vodozemaca i gmazova u vodenim staništima, ali i kopnenom staništu oko njih. Za svaku ulovljenu jedinku zabilježena je geografska koordinata na mjestu gdje je jedinka uočena.

Sveukupno je zabilježeno devet vrsta vodozemaca te šest vrsta gmazova, poput močvarne smeđe žabe, crvenog mukača, gatalinke, velikog dunavskog vodenjaka, barske kornjače, bjelouške, riđovke, smukulje… S obzirom na pronađeni broj vrsta vodozemaca i gmazova, može se reći da je ovo područje bogato tim vrstama. Najčešće zabilježene vrste su zelena žaba, crveni mukač i bjelouška, dok su najrjeđe opažane sljepić, smukulja i riđovka.

Cilj istraživanja herpetofaune (vodozemaca i gmazova) šume Žutice bio je pridonijeti znanju o tome na području šume Žutice kako bi se ubuduće moglo pratiti stanje ovih vrsta.

M. G. / Foto: Senka Baškiera


OŠ-Stjepana-Basaričeka
Projekt Čudesna šuma Žutica
Tagged: , , , , , , , , ,