Certifikat zdrave prehrane u Valamar hotelu

Valamar Diamant iz Poreča prvi je hrvatski hotel koji je uveo certifikat Healthy Meal Standard (HMS) za čak pet kategorija prehrane za posebne potrebe; vegetarijanski, veganski, nisko glutenski, za osobe koje žele reducirati tjelesnu masu i za rekreativce koji se bave sportovima izdržljivosti.Ovaj certifikat, osim posebno educiranog osoblja za pripremu, serviranje i nuđenje hrane, uključuje i obroke pripremljene prema normama koje propisuje Direktiva Europske Unije 1169. Prema ovom standardu, sva hrana u ponudi mora imati i navedene hranjive vrijednosti, što uključuje energetsku vrijednost, masti, ugljikohidrate, bjelančevine te informacije o alergenima.

Prehrana u području nutricionizma i standardizacije bitan je dio turističke ponude, u kojoj postoji standardizirana usluga u sektoru zdravstvenog turizma s naglaskom na nutricionizam. Putem HMS-a koji objedinjava prehranu, znanost i praktičnu primjenu, krajnji korisnik ima mogućnost dobiti posebno prilagođen obrok koji odgovara upravo njegovim prehrambenim potrebama i navikama. Turističkom ponudom se na ovaj način u potpunosti otkrivaju nove mogućnosti zdravstvenog turizma koji će doprinijeti ne samo kvaliteti hotelske ponude, već prepoznavanju destinacije.

‘S obzirom da osoba s posebnim prehrambenim potrebama ima sve više, točnije da u Europi ima više osoba koje imaju posebne prehrambene potrebe od onih koji nemaju, potreba je prilagoditi pogled tržištu i primijeniti Healthy Meal Standard koji će osigurati sigurnost svakog gosta i kvalitetu za svaki objekt koji poslužuje. Upravo zato, Valamar je prepoznao ogromne mogućnosti sigurne i kvalitetne, certificirane ponude prehrane uz pomoć Healthy Meal Standarda, i na taj način postao prvi hotel sa čak pet certificiranih standarda, što nas posebno vesel’, naglasila je Diana Gluhak, direktorica Healthy Meal Standarda.

Healthy Meal Standard omogućuje izravno obraćanje prema desetak skupina gostiju s posebnim prehrambenim potrebama od kojih svaka samo na europskoj razini broji po stotinjak milijuna članova. U tom kontekstu, ovakva jedinstvena ponuda na tržištu u području zdrave gastronomije postaje tržišna prednost nad konkurencijom koja generira interes novih gostiju te zadržavanje postojećih, ali i snažno utječe na produljivanje sezone otvaranjem novih ponuda u području prehrane, zdravlja i tjelesne aktivnosti.

Za potporu certifikatu mogu se ubrojiti odgovarajuće državne institucije koje podržavaju Healthy Meal Standard samostalno ali i kroz Udrugu Zdravi obrok Hrvatska: Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo turizma, Prehrambeno Biotehnološki Fakultet, Kineziološki Fakultet, Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Hrvatsko Društvo za Kvalitetu, Hrvatski Olimpijski Odbor, Hrvatski Veterinarski Institut, zatim turistička i hotelska industrija (Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske, CEH Ugostitelja i turističkih djelatnika, Klub Gastronaut), Kulinarske udruge (Hrvatski Master Šef, Hrvatski Kuharski Savez, Chefs Club Croatia), te samostalni znanstvenici i stručnjaci u svojim područjima ekspertize.

P. R.

Tagged: , , , , , , , , , ,