Kvart je art: Festival za djecu i mlade

Nezavisna umjetnička organizacija Empiria teatar u suradnji s Narodnim sveučilištem Dubrava u Zagrebu pokreće novi festival Kvart je art kojim će Donju Dubravu oživjeti kao poprište kulturnih događanja.

Prvo izdanje festivala Kvart je art održat će se od 18. do 20. travnja u Dječjem kazalištu Dubrava pod krovom domaćina, Narodnog sveučilišta Dubrava. S ciljem afirmacije nezavisne scene i rada mladih, ali i afirmiranih samostalnih umjetnica i umjetnika, kao i (interaktivnih) umjetničkih sadržaja za djecu i mlade, u gradsku četvrt Donja Dubrava donosi se raznolik umjetnički program i širok dijapazon kulturnih i umjetničkih aktivnosti.

U sklopu inicijative Grada Zagreba koja se usmjerava na razvoj ‘Kulture i umjetnosti u zajednici’, Empiria teatar u ovoj se suradnji fokusira na Donju Dubravu kao zajednicu, odnosno četvrt koja sadrži vrijedan potencijal kao edukativno i kulturno okupljalište (mlade) publike te na renomirano Dječje kazalište Dubrava kao dugogodišnje sigurno utočište za djecu.

U tematskom fokusu Empirijina festivala Kvart je art je propitkivanje uloge umjetnosti u jačanju zajedništva između umjetnika/ca i publike kao aktivnog nositelja društvenih, umjetničkih i kulturnih promjena. Ovaj se trodnevni festival putem različitih formi, žanrova i estetika, kao i radioničkih aktivnosti bavi odnosom pojedinca i umjetnosti. Počevši s modernom adaptacijom ‘Postolara i vraga’ Augusta Šenoe u produkciji Kazališne družine Smješko za najmlađi uzrast, adresira se pitanje današnjeg ambivalentnog odnosa djece prema književnim klasicima i svladavanju otpora prema čitanju. Nova produkcija Kuće Nahero ‘Predstava koju želimo gledati’ mladog autorskog tima neposredno obrađuje složeni odnos prema kazalištu u bliskoj interakciji s publikom, postavljajući pitanje o, uvjetno rečeno, idealnoj predstavi, no dotičući se pritom egzistencijalnih kriza nezavisnih umjetnica i umjetnika.

Pitanjem snalaženja na tržištu rada, pronalaskom idealnog zanimanja i pojmovima prekarnog rada bavi se izvedba ‘(Ne)vidljive’ praćena radioničkim programom, nastala u sklopu internacionalnog projekta Kreativne Europe ‘Theatre Outreach: Unravelling Connections In Humans’. Nagrađivana plesna predstava afirmirane plesne umjetnice i koreografkinje Ane Kreitmeyer ‘Ljudovanje’ otvara tematski ogranak ljudskosti izražen putem plesne forme, ispitujući odnos živih i neživih tijela te uspostavu drugačijeg odnosa prema materijalnim objektima koji sačinjavaju naša sve artificijelnija staništa.

Interaktivne instalacije afirmiranog umjetnika Vitra Drinkovića ‘Heart Tube’ i ‘Plant Blindness’ komplementarne su temi ljudskosti te istražuju ljudsku komunikaciju i međusobnu povezanost kroz jednostavan biološki proces, fokusirajući se na srce kao organ izrazito osjetljiv na vanjske podražaje i unutarnje procese, kao i složen odnos između biljki i čovjeka. U radionici glume za mlade ‘Životinjsko u nama’ glumca Lovre Rimca otvara se pitanje odnosa ljudskog i životinjskog aspekta u pojedincu uz istraživanje glumačkih mogućnosti u tjelesnom dočaravanju raznolikih životinjskih vrsta.

Trodnevni je festival uvezan sasvim neobičnim participativnim iskustvom, ‘Uredom za zametnute osjećaje’ umjetnice Lucije Klarić, smještenim u foajeu kazališta. Uz svog šefa plišanog medu, Lucija Klarić u anonimnom formularu bilježi zametnute osjećaje posjetiteljica i posjetitelja te im daje pisane savjete kako bi na humorističan način potaknula otvorenu komunikaciju o emotivnim stanjima s publikom – dječjom, mladom i odraslom.

I. C. / Foto: Promo


Tagged: , , , , , , , , , ,