Likovne radionice u zatvorskom sustavu

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u partnerstvu s Udrugom za kreativni socijalni rad provelo je prvi projekt ‘Ja to mogu’.

Projekt je bio orijentiran isključivo na direktan rad sa zatvorenicima putem likovnih radionica, uspješno je proveden u četiri kaznena tijela: Kaznionica u Lepoglavi, Kaznionica u Požegi, Zatvorska bolnica u Zagrebu i Odgojni zavod u Požegi. Likovne radionice su se kontinuirano provodile od kolovoza 2023. do ožujka 2024. godine u svrhu smislenijeg i kvalitetnijeg provođenja slobodnog vremena zatvorenika tijekom odsluženja kazne zatvora/odgojnih mjera.

U Kaznionici u Lepoglavi, likovne radionice vodili su Anđela Zanki, Ivan Oštarčević i Mia Maraković, održavajući ukupno 16 radionica u sveukupnom trajanju od 48 sati direktnog rada sa zatvorenicima.

Likovne radionice u Kaznionici u Požegi i Odgojnom zavodu u Požegi vodila je Mia Maraković, održavajući 24 radionice u sveukupnom trajanju od 36 sati direktnog rada s maloljetnicama.

Likovne radionice u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu vodile su Jelena Bračun i Ana Sobota te su u direktnom radu sa zatvorenicima provele 16 radionica u sveukupnom trajanju od 32 sata.

Umjetnicima je pružena sociopedagoška podrška od partnerske Udruge za kreativni socijalni rad u Kaznionici u Lepoglavi, Kaznionici u Požegi i Odgojnom zavodu u Požegi.

Tijekom provođenja likovnih radionica u zatvorskom sustavu, redovito se provodila i supervizija, unaprjeđujući rad umjetnika sa zatvorenicima.

Uspješno je organizirana i druga edukacija o radu sa zatvorenicima koju je vodila dipl. socijalna radnica Danijela Glogolja koja je ujedno i predsjednica Udruge za kreativni socijalni rad – partnerske udruge u ovom projektu.

Završna faza projekta uključuje istraživački dio kojeg provodi dr. sc. Anita Jandrić Nišević, stručni skup te pripremu projektnog kataloga. Stručni skup održat će se u svibnju ove godine na kojem će biti izloženi radovi iz svih kaznenih tijela u kojima je projekt proveden.

Organizator projekta je HDLU Hrvatsko Društvo Likovnih Umjetnika/Croatian Association of Artists uz potporu Ministarstva pravosuđa i uprave RH. Autor projekta je mag.edu. likovne kulture Mia Maraković

HDLU / Foto: Juraj Vuglač


Likovne intervencije u zatvorima u Požegi i Puli


Tagged: , , , , , , , , ,