Marijan Slakić: Matijin san

U prostorima Hrvatske paneuropske unije u Zagrebu (Jurišićeva 1), večeras 29. siječnja u 19 sati otvara se izložba kolaža Marijana Slakića, slikara i glazbenika iz Našica, pod nazivom ‘Matijin san’.
Marijan Slakić-izložbaSlakić je u radu na kolažima inspiriran najpoznatijom Našičankom, groficom Dorom Pejačević, čije ime spaja s glazbenom osobnošću iz novijeg vremena – Matijom Dedićem.

‘Duh koji daleko nadmašuje skromnu sredinu možebitnoga rođenja, ostao je do danas dominantan, kao i njena glazba, živa, originalna i lijepa u svojoj zagonetnoj težini. Iz nje su crpili sve te vrline mnogi reproduktivni umjetnici, ali i kompozitori novijega doba. Ona je poput kamenoloma, lomljenjem se širi. Kako je Matija Dedić preveo njenu glazbu u svoj medij i koliko će u svemu biti Dora i svi njeni uzori, vidjeti je. Jer, nitko nije iznikao sam bez utjecaja, svatko nosi u sebi mnoštvo prethodnika i moguće nasljednike.
Marijan Slakić negdje u sredini ovog zbivanja, koje se bazira na isključivo transcendentalnim dodirima, pokušava uprizoriti dodir ovo dvoje glazbenika likovnim pretapanjem njihovih stvarnih fotografija. Kao u filmskom zahvatu hvata trenutke istine i privida, otvara klavirski poklopac dok njih oboje sjede u isti mah za klavijaturom, srašćuje lica s romantičnim klasicističkim pročeljem našičkog dvorca, uranja dvoje skladatelja u splin svjetlosti, umeće ih u floreartne lirske meditacije. Ona je muza glazbe koja nadahnjuje mladića. Skladala je 57 djela koja obuhvaćaju sve glazbene vrste osim opere, ona je kao golemo more koje miruje u lirskim editacijama, diže valove do oštrih ritmički energičnih tema, ona je participirala ono najbolnije i najljepše u glazbi.
Slakić varira duhovito istu temu na mnogo načina i čini njih dvoje uvijek novima. Nju koja je slavno završila svoju potragu za ljepotom glazbe, njega koji ima pred sobom drugi stil i vrijeme. Suzvučja su prema Slakiću već ostvarena u činjenici da je Matija čuo Doru. Unatoč vremenskoj daljini’, zapisala je u katalogu izložbe Nevenka Nekić.

Marijan SlakićMarijan Slakić rođen je 1953. u Nijemcima kod Vinkovaca. Srednju muzičku školu završio je u Tuzli, a Muzičku akademiju u Sarajevu. Godine 1985. dolazi u Našice kao prvi profesor glazbe u novoosnovanoj glazbenoj školi koja je ponijela ime hrvatske skladateljice Dore Pejačević, čija se stota obljetnica rođenja onda obilježavala. Od tada živi i radi u Našicama, paralelno radeći kao profesor glazbe u Osnovnoj glazbenoj školi Dore Pejačević i u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga. U nekoliko navrata bio je zborovođa Hrvatskog kulturnog društva Lisinski Našice, a od 1994. godine djeluje i kao zborovođa i orguljaš u župnoj crkvi sv. Antuna Padovanskog u Našicama. Dugi niz godina prisutan je u radu Kolonije umjetničke keramike Hinko Juhn Našice, u okviru čijih saziva je ovladao različitim tehnikama rada u keramici. Likovnom umjetnošću bavi se od ranih školskih dana, a izlagao je na dvije skupne i pet samostalnih izložbi. Njegovu ljubav prema umjetnosti nastavlja i kći Anja, akademska slikarica.

M. T.

Pročitajte još: Likovna baština obitelji Pejačević , Grofovski meni Pejačević i druge priče

Tagged: , , , , , , , , , , , , ,