MSU: Predavanje uz Šutejevu retrospektivu

‘Za mene sve počinje od stvarnog’, misao je Miroslava Šuteja koja s razlogom stoji na početku umjetnikove Retrospektive u zagrebačkom MSU-u.

Pijetlovi, kokoši i poneka kvočkaIzlaganje akademika Tonka Maroevića ‘Zrno po zrno – sklop’ tu će misao slikovno potkrijepiti djelima iz najranijeg Šutejeva ciklusa na izložbi: ‘Još kao student Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Šutej je napravio ciklus s motivima kokoši i pijetlova. Gledajući ih u dvorištu svoje kuće, pretvorio je ta bića u znakove, sačuvavši biomorfni ritam, poput kljucanja peradi, pritom unoseći analitičku dimenziju. Njegov se rukopis živahno pretvarao u vizualne poticaje stvarajući neobične strukture. Iz tako organizirane površine’, tvrdi Maroević, ‘postupno je uklonio mimetičke elemente stvorivši geometrijsku strukturu, sklop.’

Upravo prva Šutejeva faza – što je osobito vidljivo danas kada je moguće sagledati njegov opus u cjelini – zadobiva, riječima Maroevića, epohalno značenje. ‘Osjećamo je kao jezgru i zametak impresivne radne energije i imaginativne  otvorenosti, vidimo u njoj premise vitalističkog i organičkog shvaćanja oblika.’

Važnost i povezanost mladenačkih i zrelih realizacija istaknula je i povjesničarka i teoretičarka umjetnosti Vera Horvat Pintarić: ‘Prikazivao je prizore iz vlastita dvorišta u kući u Dugoj Resi, među ostalima pijetlove, kokoši, piliće i  njihovu hranu – zrnca kukuruza. U njima se pojavljuju potonji zrnati, kružni, sitnomrežasti oblici. Od tih početaka pa nadalje, ostao je privržen motivima neposredno viđenog svijeta, koliko god su mnogi potonji radovi prividno apstraktni.’

Na izlaganju akademika Maroevića bit će predstavljeni i mnogi rani radovi koji se ne nalaze na izložbi i dodatno nas uvjeriti kako je Šutejev svijet nemoguće predstaviti i iscrpsti u okviru jedne, premda opsežne, izložbe ili retrospektive.

Predavanje je besplatno. Održat će se u utorak,15. listopada u 17 sati, na 2. katu prostora za povremene izložbe. Ulaz na izložbu: 20 kuna; studenti, učenici, umirovljenici: 10 kuna.

MSU

Tagged: , , , , , , , , ,