Nada Žiljak: Od crteža do slike

Radovi akademske slikarice Nade Žiljak do 11. studenoga mogu se pogledati u Galeriji Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata u Zagrebu.‘Umjetničko djelo Nade Žiljak u mediju klasičnog štafelajnog slikarstva te crteža, novom izložbom sagledavamo i u novom svjetlu – kroz inovativnu infracrvenu metodu kojom je naslikala svoje dvometarske akrile, odnosno kroz ciklus crteža na papiru koje je, iako dešnjakinja, narisala lijevom rukom.

Novim djelom Nada Žiljak i dalje golica suvremenog promatrača, implementirajući inovaciju na području eksploatacije infracrvenog spektra, koju je upravo ona inaugurirala u hrvatsko slikarstvo. Naime, njezin autorski specifičan i jedinstven likovni jezik posljednjih 12 godina izrasta iz istraživačkog nerva i potrebe premošćivanja okvira tradicionalnog u formalnoj, ali i sadržajnoj domeni slike. Slike, u kojoj je spojila dva svoja talenta. Slikarski, koji se očituje u koloristički bogatoj, zasićenoj slici proizašloj iz umijeća geste i izrazitog senzibiliteta za boje, i onaj crtački koji postaje njezinim psihogramom’, navodi se u katalogu izložbe.

Infrared slike infracrvenog spektra tehnika je dvostruke slike u kojoj je jedna vidljiva, a druga se otkriva infracrvenom kamerom.

T. R. / Foto: Roko Vujić


Tagged: , , , , , , , ,