Nikolina Japunčić i Mia-Maria Škoda: Diobanaoba

Otvorenje izložbe Nikoline Japunčić i Mie-Marie Škoda ‘Diobanaoba’ u ponedjeljak je, 29. lipnja, u 19 sati u zagrebačkoj galeriji Greta.
DiobanaobaIzložba slika sastoji se od dva dijela: serije portreta ljudi iz svakodnevnog i javnog života grada Zagreba i serije slika koja čini likovno oblikovanje albuma ‘Neće rijeka zrakom teći’ grupe Silente.

Serija portreta obuhvaća 10 spojenih, odnosno 20 pojedinačnih slika. Lijevu stranu, odnosno lijevu sliku, radi jedna autorica (Nikolina) a desnu druga (Mia-Maria), što je princip kod svih slika.

Druga serija (Silente booklet) se sastoji od 8 spojenih, odnosno 16 pojedinačnih slika. Slike se zato mogu promatrati kao zasebne, ali spojene čine smislenu i jedinstvenu cjelinu. Sve slike biti će popraćene audio snimkama modela, a kod ciklusa slika iz bookleta grupe Silente, reproducirat će se CD s njihovim novim pjesmama.

G. R.


Silente
Novi album dubrovačke senzacije Silente
Tagged: , , , , , , , , , ,