Nives Tomašević: Kreativna industrija i nakladništvo

Naklada Ljevak izdala je knjigu Nives Tomašević ‘Kreativna industrija i nakladništvo’ čija će promocija biti u četvrtak, 18. veljače (19 sati) u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu. Na predstavljanju, uz autoricu, sudjeluju Dubravka Oraić Tolić i Marijana Tomić, a moderatorica je Jasna Kovačević.
Nives Tomašević-Kreativna industrija i nakladništvoU knjizi ‘Kreativna industrija i nakladništvo’ ugledna urednica i sveučilišna profesorica Nives Tomašević povezuje fenomen kulturne industrije sa svojim užim praktičnim i znanstvenim područjem, nakladništvom, i tako otvara novo problemsko polje bitno za nacionalnu kulturu u doba globalizacije.

Autorica postavlja tezu o nakladništvu kao dijelu kreativne industrije te se bavi književnim tekstom kao kulturnim dobrom i nakladništvom kao djelatnošću koja istodobno radi po tržišnim načelima, ali i sudjeluje u stvaranju, održavanju i dogradnji nacionalnoga identiteta. Nakon više koautorskih studija i knjiga iz fenomena nakladništva u ovoj autorskoj knjizi dolazi do punoga izražaja cjelokupno uredničko iskustvo Nives Tomašević te njezino zanimanje za kreativnu industriju kao tržišni, ali i kulturnoidentitetski fenomen.

Svoju tezu o potrebi i postojanju kreativne industrije u nakladništvu autorica ilustrira inovacijama u hrvatskoj nakladničkoj i kulturnoj praksi 21. stoljeća, od mrežnih stranica nakladnika i e-knjiga do svjetskih festivala knjige u organizaciji nakladnika i kreativnih riznica širokoga profila. Ako se tomu doda primjerena znanstvena aparatura, bogata grafička i likovna oprema, najnovija svjetska literatura i sustavnost izlaganja, dobili smo vrhunsku knjigu u kojoj će stručna javnost naći obilje novih informacija, studenti se na pregledan način susresti s fenomenima kulturne i kreativne industrije, a šira javnost prepoznati nove kreativne potencijale nakladništva koji jamče opstanak knjige i njegovanje kulturnoga identiteta kroz kulturu čitanja u doba novih medija.
(prof. dr. sc. Dubravka Oraić Tolić)

Nives Tomašević (1954.) docentica je  na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Većinu radnoga vijeka provela je u nakladništvu obavljajući najraznovrsnije poslove. Naslovno zvanje doktorice znanosti stekla je 2008. godine obranom doktorskoga rada ‘Tranzicija u izdavaštvu i proizvodnja knjige kao kulturnoga kapitala’ na doktorskom studiju Hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Tijekom stručne djelatnosti Nives Tomašević uredila je iznimno velik broj knjiga i pokrenula veći broj biblioteka, među ostalima biblioteku ‘Rukoljub’ i ‘Slon’ za mladež u nakladničkoj kući Slon, biblioteku ‘Strani pisci’ u nakladničkoj kući Mozaik, a u Nakladi Ljevak biblioteke ‘Povijest hrvatske književnosti’, ‘Povijest umjetnosti’, ‘Otvorenu knjigu’, ‘Academicu’ i ‘Razotkrivanja’ (biblioteka je 2004. dobila nagradu Josip Juraj Strossmayer HAZU za najbolji izdavački projekt).
Godine 1997. odlikovana je redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi, a 2003. dobila je povelju Grada Osijeka za promicanje osječke pisane riječi. Tijekom cijeloga radnog vijeka predstavljala je knjige, sudjelovala u emisijama iz kulture, na književnim tribinama i provodila marketinške akcije. Uz uredničku aktivnost u Nakladi Ljevak, Nives Tomašević objavljuje znanstvene radove, organizira radionice i vodi modul Nakladništva na doktorskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija. Suautorica je knjige ‘Knjiga, iluzija, tranzicija’ koju je 2009. objavila s Mihom Kovačem.

N. L.


Kreativna industrija i nakladništvo
Kreativna industrija i nakladništvo

Tagged: , , , , , , , , , , ,