Od Hrvata su u prometu gori samo Bugari i Rumunji

Udruga Sigurnost u prometu, u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, organizirala je okrugli stol na temu ‘Aktualno stanje sigurnosti cestovnog prometa’.Podaci MUP-a kažu da je u prošloj godini u prometu poginula 331 osoba, što je za 14 manje u odnosu na godinu prije. Podaci su ohrabrujući, ali nažalost još uvijek daleko od željenih. Prema planu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH 2011.-2020. cilj je da do kraja provedbe broj nesreća bude manji za 50%, da bude 213 stradalih.

Zabilježeno je povećanje smrtno stradalih vozača motocikala kojih je poginulo 52, što čini porast od 33%. Starost voznog parka za osobne automobile u prošloj godini iznosi 12,64 godina, a za sva vozila 13,68 godina.

Unutar EU je tijekom 2017. godine poginulo 49 sudionika na milijun stanovnika, dok je u Hrvatskoj poginulo njih 80. Najveći broj poginulih bilježe Rumunjska (98) i Bugarska (96), a onda slijedi Hrvatska.

V. T.


Tagged: , , , , , , , , ,