Tag Archives: poštanska marka

Maraton lađa na poštanskoj marki

Hrvatska pošta stavit će u optjecaj 8. srpnja novu prigodnu marku PUMed na zajedničku temu sportova u mediteranskim zemljama, a motiv na hrvatskoj marki su neretvanski lađari tijekom natjecanja Maratona…

Hrvatski vojskovođe na poštanskim markama

Hrvatska pošta stavit će u optjecaj u petak, 14. lipnja, prvo izdanje prigodnih poštanskih maraka iz nove serije ‘Hrvatska vojna tradicija’. Motivi na markama su hrvatski vojskovođe iz Prvoga svjetskog…

Minerali i stijene na poštanskim markama

Hrvatska pošta stavit će u optjecaj 21. svibnja novi prigodni poštanski blok s dvije marke ‘Minerali i stijene’. Riječ je o seriji maraka koja se izdaje svake parne godine, a…

Plemenita periska i posidonija na poštanskim markama

Hrvatska pošta stavit će u optjecaj 9. svibnja, povodom Dana Europe, dvije nove prigode poštanske marke iz serije ‘Europa’. Motivi na ovogodišnjoj seriji prigodnih maraka su plemenita periska i posidonija….

Znameniti Hrvati na poštanskim markama

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 29. travnja nove prigode poštanske marke iz serije ‘Znameniti Hrvati’. Motivi na ovogodišnjoj seriji prigodnih maraka, čija je autorica zagrebačka dizajnerica Sabina Rešić, jesu…

Zaštićeni proizvodi na poštanskim markama

Hrvatska pošta stavit će u optjecaj 15. travnja nove prigodne poštanske marke iz serije ‘Hrvatski zaštićeni poljoprivredni i prehrambeni proizvodi’ čiji su motivi Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički…

Riječki električni tramvaj na poštanskoj marki

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 22. siječnja prigodni poštanski blok s jednom markom posvećen riječkom električnom tramvaju koji je na prvu vožnju Rijekom krenuo prije 125 godina. Autorica bloka…