Zeleni prsten Zagrebačke županije

U povodu svjetskog dana močvarnih staništa, Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije u suradnji s gradskom knjižnicom Samobor i foto klubom Klik postavila je izložbu  fotografija.Izložba-pticePod nazivom ‘Zeleni prsten Zagrebačke županije’ prikazuje sakrivene ljepote Posebnih ornitoloških rezervata Sava-Strmec i Sava-Zaprešić te šireg područja rijeke Save.

Fotografije se mogu razgledati, na odjelu za odrasle, gradske knjižnice Samobor do 20. veljače 2014. godine.

Močvare su staništa velike bioraznolikosti na kojima se po značaju posebno izdvajaju ptice. Ptice močvarice koriste močvarna staništa kao prostor za hranjenje, gniježđenje ili odmaranje što ih čini ovisnima o ovim vlažnim područjima. Na našim močvarama se gnijezdi, zimuje ili odmara u seobi velik broj ptičjih vrsta. Osim ptica, močvare nastanjuje niz sisavaca, gmazova, vodozemaca, riba te beskralješnjaka koji tu pronalaze uvjete potrebne za život. Na močvarnim područjima raste i jedinstvena flora kojoj je velika količina vode osnovni preduvjet za preživljavanje. Osim u bioraznolikosti vrijednost močvara je i u regulaciji okoliša budući da močvare predstavljaju rezervoare vode za šire područje, održavaju stabilnosti podzemnih voda, sprječavaju i kontroliraju količine vode u rijekama (time spriječavaju poplave), zadržavaju sediment i provode prirodno pročišćivanje voda.

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, ove godine, osim izložbe fotografija organizirala je i promatranje ptica u posebnom ornitološkom rezervatu Crna mlaka kao i ciklus edukativnih predavanja o pticama u suradnji sa osnovnim i srednjim školama.

P. R. /Foto klub Klik

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , ,