Europski projekt Gazing and Dancing

Gazing and Dancing u Teatru &TDOd 7. do 13. siječnja u Teatru &TD će se održati istraživačka umjetnička rezidencija Gazing and Dancing # 1, dio istoimenog dvogodišnjeg europskog projekta (Gazing and Dancing) kulturne suradnje triju organizacija: Mille Plateaux Associés (Francuska), Studentski centar u Zagrebu (Hrvatska) i Frenák Pál Társulat (Mađarska) koje su se ujedinile u cilju razvijanja projekta kulturne suradnje oko koncepta usredotočenog pogleda i načina gledanja, u pristupu koji simultano objedinjuje istraživački rad i koreografsku perspektivu.

Organizacije dijele zajedničke interese po pitanju tematike (usredotočenog) gledanja u plesu, ali svaka od njih drugačije obrađuje tu temu u svojem radu, budući da dolaze iz različitih sfera, kultura i koreografske estetike; elemenata koji će neminovno obogatiti projekt te potaknuti razvoj različitih pristupa. Kao novi tip spajanja kultura i estetika, projekt će biti katalizator za razmjenu, olakšavajući mobilnost, umrežavanje, razmjenu vještina metodom širenja novonastalih praksi.

Projekt objedinjujeumjetnike, znanstvenike i organizacije iz raznih zemalja s ciljem razvijanja u laboratorij unutar kojega će se omogućiti razvojrazličitih (usredotočenih) pogleda, da bi se olakšala razmjena i eksperimentiranje među ljudima različitih kultura i estetskih nazora.

Postavljaju se pitanja: Na koji način gledamo? Koje su sličnosti i razlike pogleda s obzirom na kontekst?Čini li se moguće razmotriti usredotočeno gledanje u plesu kao još jedan oblik dijaloga među različitim kulturama i europskim građanima?

Zagrebačka rezidencija prvo je Gazing and Dancing okupljanje, a sastojat će se od radnih sessija, eksperimentiranja, razgovora, predavanja i javne izvedbe 13. siječnja u 19 sati. U programu će sudjelovati domaći i inozemni umjetnici: Marija Andrijašević / Badco / Monika Bregović / Hrvoslava Brkušić / Petra Chelfi / Pierre Cottreau / Marie-Julie Debeaulie / JantnerEmese / Geisha Fontaine / Nikša Gligo / Tena Gnjatović / Dóra Juhász / Leonida Kovač / Natalija Manojlović / Petra Mrša /Ivana Pavlović /Nina Sakić / Nataša Rajković / Vedran Senjanović / Alexandre da Silva / Karolina Šuša / Sonja Tarokić / Martina Tomić.

Gazing and Dancing Zagreb Event dio je međunarodnog projekta Gazing and Dancing kojeg podupire Europska komisija u sklopu Programa Kultura 2007-2013.

Teatar &TD

Tagged: , , , , , ,