Natura et cultura – međunarodna grupna izložba

U Izložbenom salonu Izidor Kršnjavi u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu otvorena je izložba pod nazivom ‘Natura et cultura’. Riječ je o međunarodnoj grupnoj izložbi udruge PowerProgressiveArt koja okuplja deset umjetnika iz Hrvatske, Austrije i Velike Britanije.U Salonu su predstavljeni umjetnici i njihovi radovi: Ana Gizdić, konceptima ‘Ramsar’ i ‘Ribari i sirene’, Celia Gregory, The Marine Foundation videom ‘Living Sculptures in the Sea’, Ana Kinčić Dubić konceptom ‘Već viđeno’, Marin Marinić skulpturama ‘Dijana’ i ‘Gulaš od sirena’, Ana Mušćet filmom ‘Otok ljubavi’, Gloria Oreb videom ‘Šume’, Resa Pernthaller i Anita Fuchs, Resanita instalacijom ‘Observation Journal’, Mario Piteša konceptom ‘Krastavac’ , Petra Ružić skulpturama ‘Boškarini“ i Marija Sršen instalacijom ‘Stvaranje 2“.

Izložba naziva ‘Natura et cultura’ koristi optiku novijih antropoloških pristupa prirodi (R. F. Ellen i K. Fukui) s obzirom na konfrontaciju prirode i kulture koju je strukturalizam, a antropolozi i drugi znanstvenici započeli preispitivati šezdesetih godina. Kultura tako, prema ovom antropološkom pristupu koristi prirodu, asimilira ju i ona je, konačno – znanstveni uređaj i ideološki konstrukt. Izložba okuplja umjetnike, entuzijaste, ujedno i predstavnike organizacija iz područja zaštite prirode kroz Powerweb – Platformu za umjetnost znanost i edukaciju, a konačni produkt ovakvog promišljanja bio bi – pronaći meandar prirode i kulture. Baudrillard je u djelu Simulakrumi i simulacija napisao kako se znanost udaljava od predmeta promatranja sve dok ne zaboravi na njega, a znanost time postane fantastičnija. Odigravanjem ove sintagme, umjetničko djelo udaljavamo od predmeta promatranja sve dok ga ne oslobodimo limita vlastite optike i limita vlastitog značenja.

Ova izložba bi, prethodno izlagana na ekološki važnim punktovima (delta Neretve i Zaton kod Zadra), ovim predstavljanjem dobila značajnu umjetničku poveznicu s drugim izložbenim prostorima umjetničke prezentacije, Prirodoslovnim muzejom u Metkoviću i drugim muzejima u suradnji.

Takav umjetnički rad učvršćuje osobnu spoznaju o vrijednosti netaknute prirode i njenoj, ipak limitiranoj regeneraciji te osvještava važnost cjeloživotnog učenja i osobnog angažmana u našem domu – planetu Zemlji. Izložba je otvorena do 22. rujna i može se razgledati u radnom vremenu Salona.

Ivanka Bičak

Tagged: , , , , , , , ,