Stanka Gjurić: Erotska poezija na CD-u

Pjesnikinja i filmašica, Čakovčanka sa zagrebačkom adresom, Stanka Gjurić, upravo je na nosaču zvuka objavila svoje stihove pod naslovom ‘Erotska poezija Stanke Gjurić’.
Stanka GjurićIstu je 1999. tadašnji ‘Croatia Records’ izdao na audio kaseti, no s obzirom na promjene koje sa sobom donosi tehnološki napredak, neminovno dolazi do potrebe da se jedan format zapisa zamijeni drugim, novijim (medijem), pa tako i ovom prilikom snimanjem na CD.

Autori glazbe su Zoran Jašek i Goran Maćužić, stihove govori sama autorica, a fotografiju na omotu snimio je Marko Grubišić. Materijal je snimljen u Studiju ton majstora Branka Podrežničkog.

CD se može naručiti na stranici Kunaki.

P. R.


Stanka Gjurić-Umijeće življenja
Stanka Gjurić: Umijeće življenja na Lulu i Amazonu


Stanka Gjuric-Otpovijed

Stanka Gjurić: Ljubavni savjeti i filmska uloga
Tagged: , , , , , , , , ,