Hrvatski znanstveni časopisi

Školska knjiga će u srijedu, 2. prosinca (11 sati) u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu predstavizi knjigu ‘Hrvatski znanstveni časopisi: iskustva, gledišta mogućnosti’. O knjizi će govoriti: recenzenti prof. dr. sc. Damir Boras i akademik Ivica Kostović, dr. sc. Ante Žužul, predsjednik Uprave Školske knjige, prof. dr. sc. Jelka Petrak, predstavnica autora, i urednica knjige dr. sc. Ivana Hebrang Grgić. Predstavljanje knjige vodit će Slavenka Halačev, urednica u Školskoj knjizi.
Hrvatski znanstveni časopisiKnjiga u 14 poglavlja nastoji obraditi temeljna pitanja i probleme s kojima se susreću svi oni koji nastoje osigurati dostupnost i kvalitetu hrvatskih znanstvenih časopisa. Djelo je podijeljeno u tri tematske cjeline, a uredila ga je Ivana Hebrang Grgić. Prva se bavi organizacijom uredničkog rada – nastoji odgovoriti na neka ‘teška’ pitanja, objašnjava važnost bibliometrijskih pokazatelja za procjenu kvalitete, progovara o (r)evoluciji časopisa, o financiranju i o mrežnim sustavima za uređivanje. Autori radova u prvoj su cjelini  Ana Marušić i Matko Marušić; Bojan Macan i Jelka Petrak; Vladimir Mrša, Iva Grabarić Andonovski i Zrinka Pongrac Habdija; Jadranka Stojanovski te Franjo Pehar i Zoran Velagić.

U drugoj su cjelini u središtu pozornosti autor – autorsko pravo, plagiranje i informacijska pismenost, a autori su poglavlja  Igor Gliha, Ksenija Baždarić i Sonja Špiranec. Treća cjelina na temelju primjera konkretnih časopisa analizira specifičnosti znanstvene komunikacije putem hrvatskih časopisa u različitim znanstvenim područjima. Autori su poglavlja u trećoj cjelini Želimir Kurtanjek i Tamara Jurina; Tomica Hrenar i Nikola Kallay; Tatjana Aparac Jelušić; Maja Jokić i Jadranka Lasić Lazić; Sanda Ham te Vanja Borš.

Svih 22 autora vrhunski su znanstvenici koji se u svom teorijskom i/ili praktičnom radu bave znanstvenim časopisima. Knjiga okuplja njihova iskustva i razmišljanja prikazujući trenutačnu situaciju i nastojeći potaknuti rasprave o budućem razvoju hrvatskih znanstvenih časopisa u kontekstu nacionalne i svjetske znanstvene zajednice.

J. M.

Tagged: , , , , , , , , , , ,