Hrvatskom prolazi 9 europskih kulturnih ruta

Svakog desetog gosta na dolazak u Hrvatsku motiviraju kulturne znamenitosti i događanja. Ništa čudno, mala zemlja, koju su kroz dugu povijest obogatile različite kulture, među vodećim je destinacijama u Europi po broju zaštićenih materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara od strane UNESCO-a.Osim toga, kulturni se turizam u Hrvatskoj tretira kao jedan od najperspektivnijih turističkih proizvoda. Hrvatska se danas tako, među ostalim, može pohvaliti sa čak devet europskih kulturnih ruta koje prolaze njezinim teritorijem. To su ruta Svetog Martina, Ruta maslinovog drveta, Ruta vinove loze, Europska ruta grobalja, Europska ruta povijesnih termalnih gradova, ATRIUM – Arhitektura totalitarnih režima 20. stoljeća, Rimski carevi i dunavska vinska ruta, Destinacija Napoleon te Feničanska ruta.

Ruta duž kojih su po Hrvatskoj kroz povijest posijani brojni zanimljivi tragovi tadašnjih kultura ima i puno više. Misije kako ih što bolje predstaviti široj javnosti, a pogotovo kako za takve priče senzibilizirati turističke radnike, prihvatila se Udruga za turističke i kulturne rute Tur Kultur, koja u okviru projekta Mreža turističkih ruta pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma održala niz radionica i seminara.

‘Svaka radionica ili seminar bili su tematski i geografski određeni, odnosno ticali su se potencijala konkretnih ruta na svakom području. U Gospiću smo održali dvije radionice – Klaster turističkih ruta – Osmišljavanje turističkog proizvoda u ruralnom i kulturnom turizmu i Kulturna ruta Nikola Tesla, u Osijeku smo govorili o Europskoj kulturnoj ruti secesije Réseau Art Nouveau Network, u Karlovcu o Europskoj kulturnoj ruti – Destinacija Napoleon, a u Vukovaru o Turističkoj valorizaciji kulturnih i tematskih ruta. Na radionicama smo aktivno radili na osmišljavanju novih turističkih proizvoda vezano za te rute. Naravno, uz procjene isplativosti, odnosno ekonomskih efekata svih pojedinih ruta, a otvorili smo i razgovore o mogućnostima za financiranje takvih projekata’, otkriva Dubravka Davidović, predsjednica udruge Tur Kultur, koja tvrdi da u kulturnim rutama leži veliki potencijal.

Udruga Tur Kultur, među ostalim, pokrenula je inicijativu za nove kulturne staze poput, recimo, rute Nikola Tesla, a Dubravka Davidović je koordinator i Europske kulturne rute Destinacija Napoleon za Hrvatsku. Aktivnosti Udruge izlaze i izvan naših granica. Njezini predstavnici bili su panelisti na Međunarodnoj konferenciji ‘First Routes4U Meeting for the Danube Region’ lani u studenom u Bukureštu, te na Međunarodnoj radionici ‘The Cultural Routes of the Olive Tree’ krajem prošle godine u Malom Lošinju.

A. R.

Tagged: , , , , , , ,