Jasenovac Ive Goldsteina

U Novinarskim domu u Zagrebu, u srijedu, 21. studenoga (19 sati) bit će predstavljena knjiga ‘Jasenovac’, povjesničara Ive Goldsteina. Uz autora o knjizi će govoriti Vuk Perišić, Goran Hutinec i Seid Serdarević.
‘Jasenovac’ Ive Goldsteina (Fraktura, 2018.) prva je prava znanstvena monografija o jednom od najstrašnijih mučilišta i gubilišta Drugog svjetskog rata, utemeljena na obilju arhivske građe i pisana akribično, odgovorno, bez ideoloških predrasuda, zadnjih namjera i politikantskih motiva.

No,znanstvena objektivnost ne može i ne smije dokinuti moralni stav autora, niti može – osobito kada je riječ o strahotnom nacifašističkom nasrtaju koji je čovječanstvo doživjelo u Drugom svjetskom ratu – dokinuti empatiju prema žrtvama tog nasrtaja. Utoliko Jasenovac nije samo fenomenologija nepojmljivih ljudskih patnji i posrnuća, nego i primjer harmonične uravnoteženosti znanstvenih i moralnih imperativa.

F. R.


Tagged: , , , , , , , , , , , , ,