Knjižnice Grada Zagreba: Besplatan upis za djecu do 15 godina

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je odluku o pravu na besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba za djecu od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života, a koja imaju prebivalište u gradu i u Zagrebačkoj županiji.Odluka je donesena ‘u svrhu stjecanja navika čitanja, poticanja sveukupnog obrazovanja djece te radi zaštite standarda djece, učenika i njihovih roditelja u okviru ukupne demografske i pronatalitetne politike’.

U skladu je i sa Strategijom razvoja Knjižnica grada Zagreba u kojoj je planirano do 2020. godine osigurati uvjete za besplatan upis građana do 18. godine.

KGZ

Tagged: , , , , , , , , ,