Kompatibilnost Ayurvede i alopatske medicine

U prostorijama zagrebačkog New Earth Ayurveda Health Centra, najvećeg ajurvedskog centra u regiji, u cilju širenja znanja o Ayurvedi održano je predavanje ‘Kompatibilnost Ayurvede i alopatske medicine’.Predstavljene su usluge centra koje obuhvaćaju dijagnostiku, tretmane (uključujući Panchakarmu – dubinsku, temeljitu detoksikaciju organizma), ajurvedske preparate i kuhinju te tehnike relaksacije i yogu, kao i edukaciju o tome.

O Ayurvedi, drevnoj medicinskoj praksi koja postoji više od 5.000 godina, govorio je glavni tajnik Svjetske Akademije za Ayurvedu, Jadranko Miklec, visokokvalificirani terapeut u području joge. Miklec je detaljnije govorio o pulsnoj dijagnostici kao vrlo preciznoj metodi detektiranja poremećaja u organizmu te strogo individualiziranom pristupu. Posebno je istaknuo osnovni princip ayurvedskog pristupa pacijentima gdje se puna pažnja posvećuje uzroku nastanka poremećaja (koji se manifestira kao bolest) te je fokus na eliminaciji uzroka nastanka bolesti. Istaknuo je kako zapadna medicina tretira simptome bolesti a ne uzrok, zbog čega nastaju kronične bolesti koje se alopatski mogu okarakterizirati kao neizlječive. Istovremeno ih Ayurveda svojim pristupom (djelujući na uzrok) tretira s izuzetno velikim uspjehom.

Istaknuo je i izuzetnu preventivnu sposobnost Ayurvede, koja detaljno razmatra na koji način dolazi do pojave konkretne bolesti u organizmu i, baš kao i alopatska medicina, ustanovljuje šest stupnjeva razvoja bolesti: akumulacija, agravacija, diseminacija, lokalizacija, manifestacija i komplikacija. Drevnom metodom pulsne dijagnostike određuje se neravnoteža već na prvoj razini, čime se omogućava da se uglavnom promjenama u prehrani i dnevnoj rutini u potpunosti otkloni neravnoteža tj. spriječi nastanak bolesti. Zbog te izuzetne preventivne sposobnosti, Ayurvedu se može smatrati i najjeftinijim sustavom liječenja.

Na razlike u poimanju svijeta između alopatske i ajurvedske medicine, osvrnuo se dr. Ivan Vladić, kirurg zagrebačkog KB Merkur i jedan od pionira transplantacijske kirurgije u nas, dugogodišnji aktivni zagovornik prirodnog liječenja, koji je na svjetonazorsku promjenu bio motiviran vlastitim zdravstvenim problemima: ‘Koncept bolesti i liječenja dijametralno je suprotan iz perspektive alopatske i ayurvedske medicine. Dok alopatska medicina bolest vidi kao napad na organizam, a liječenje kao borbu s njom, Ayurveda bolesti pristupa kao neravnoteži u organizmu, a liječenju kao dovođenju organizma u ravnotežu’, naglasio je dr. Vladić.

Ne umanjujući važnost alopatske medicine, posebice u akutnim i hitnim slučajevima, dr. Vladić je istaknuo kako smatra da je holistički pristup, koji pri liječenju uzima osobu kao cjelinu, ipak u prednosti pred redukcionističkim metodama alopatske medicine. S poštovanjem za tradicionalna znanja koja se prenose generacijama, dr. Vladić je skrenuo pažnju na jako pozitivan trend koji se naziva ‘komplementarna ili integrativna’ medicina koja nastaje i zbog uvida da alopatska medicina nema odgovor na sva pitanja te postaje jasno da neka drevna znanja poput Ayurvede ili tradicionalne kineske medicine mogu značajno pridonijeti uspjehu liječenja.

Dakako, nije izostala niti kritika obrazovnog sustava koji liječnike educira da postanu farmakoterapeuti i vrlo često protivnici liječenja biljem, zaboravljajući da je travarstvo temelj farmaceutske industrije. Moderni lijekovi nastaju ekstrahiranjem aktivnih supstancija iz prirode te kasnijim sintetiziranjem istih u laboratoriju, a njihov je sastav, u odnosu na biljne lijekove, reduciran. Zbog toga izostaje snažan sinergijski učinak brojnih ljekovitih spojeva koje prirodno pronalazimo u ljekovitom bilju.

Istaknuta je i važnost zdrave prehrane, koja predstavlja bitan dio ayurvedske medicine. Ayurveda stavlja izniman naglasak na prehranu i razumijevanje njezina utjecaja na zdravlje, kako sa stanovišta djelovanja hrane na čovjekov organizam, tako i iz aspekta pripreme namirnica. Kako Ayurveda upozorava, unos hrane može biti faktor u procesu stvaranja zdravlja, ali i bolesti, zbog čega je uputno poznavati ayurvedske principe pripreme i kombiniranja hrane. Iza ayurvedske kuhinje stoji ideja cjelovitog zdravlja i prevencije bolesti, što je gotovo nemoguće ostvariti ako se u tijelo unosi tvornički procesuirana hrana.

Naposljetku, u kratkom televizijskom prilogu i kroz svjedočanstvo prisutnih pacijenta klinike moglo se čuti direktno od pacijenata kako su uspješno izliječili teške kronične bolesti.

New Earth Ayurveda Health Center

Prvi je ayurvedski centar zdravlja u ovom dijelu Europe koji u svojem sastavu nudi sve segmente ayurvedskog liječenja: pulsnu dijagnostiku; ajurvedske tretmane, uključujući sve popularniju Panchakarmu – proces dubinske detoksikacije organizma; ajurvedske preparate certificirane u EU, organsku ajurvedsku prehranu; yogu te popratnu edukaciju. New Earth Ayurveda Health Center izrastao je iz ayurvedskog centra Ganesh koji je nakon više od 15 godina rada unaprijedio svoj koncept i proširio svoje usluge. Centar zapošljava 18 osoba i okuplja niz stručnjaka na polju ayurvedske i zapadne medicine, ayurvedske prehrane te yoge, čiji se cjeloviti pristup zdravlju temelji na višegodišnjem iskustvu, i prilagođen je individualnim potrebama svakog korisnika.

P. R.


Susret medicine istoka i zapada
Tagged: , , , , , , , , ,