Peticija za pošteno plaćeni rad u kulturi 

Platforma za radne uvjete u kulturi Za K.R.U.H. na platformi change.org pokrenula je prikupljanje potpisa podrške Kodeksu prakse: Za pošteno plaćeni rad u kulturi s ciljem njegove postupne, ali cjelovite primjene u polju kulture i umjetnosti u Hrvatskoj.

Kodeks je dosad potpisalo 500-tinjak kulturnih radnica i radnika, umjetnica i umjetnika,  članova i zaposlenika udruga koje djeluju u kulturi, strukovnih udruga, predstavnika i zaposlenika ustanova u kulturi te drugih podupiratelja.

‘Kodeks prakse: Za pošteno plaćeni rad u kulturi’ razmatra načelo pravedne naknade za sve vrste umjetničkog i kulturnog rada i tipove zaposlenja te predstavlja prvi korak ka pravednijoj kulturnoj proizvodnji i distribuciji. Otvoren je dokument koji pokriva široki raspon tema, od javnih potreba u kulturi do samoregulacije polja, a glavna mu je postavka da pravo na poštenu naknadu postane uređeno pravo i obaveza svakoga tko sudjeluje u kulturnoj proizvodnji, neovisno o vrsti rada i tipu zaposlenja. Princip pravedne ili fer naknade prije svega predstavlja  ono najosnovnije – plaćen rad, i to prema cijeni određenoj pojedinim strukovnim cjenicima (ako oni postoje, a potiče se i njihovo nastajanje gdje ne postoje) te podvlači najosnovnije korake u regulaciji polja kao što su unaprijed potpisan ugovor kojim se reguliraju i ostali radni uvjeti – dinamika rada, potrebno radno vrijeme, dinamika isplate, mogućnost odgode, itd.

Širenjem načela postavljenih Kodeksom, njegovim potpisivanjem i diseminacijom, sve koji stoje iza kulturne proizvodnje, potplaćenog i nezaštićenog rada, iza brojeva, statistika i mjera, poziva se na korak prema (pre)vrednovanju vlastitog rada, prema otvaranju i zastupanju teme rada u kulturi u široj javnosti i sveobuhvatnoj zajedničkoj borbi za promjene.

Jedan je od ciljeva ove kampanje implementacija načela Kodeksa u javne dokumente (prije svega javne pozive u kulturi) i institucije, slijedom dugoročnog zalaganja platforme ‘Za K.R.U.H. za kulturu’ kao javno dobro. Kampanja je također i opći poziv na osnaživanje i samoregulaciju svima koji djeluju u polju kulture.

Tekst Kodeksa prakse: Za pošteno plaćeni rad u kulturi nalazi se na poveznici, a online peticija na https://www.change.org/p/za-kruh-za-kodeks-for-bread-for-the-code.

J. A.


Tagged: , , , , , , , , ,