Stara graditeljska baština na poštanskim markama

Hrvatska pošta pustila je optjecaj četiri nove prigodne poštanske marke iz serije ‘Dvorci Hrvatske’.

Ova serija poštanskih maraka izlazi svake druge godine, a do sada su u njoj prikazana 24 hrvatska dvorca. Ovogodišnji motivi su dvorac Batthyany u Ludbregu, Stari grad u Varaždinu, dvorac Zrinski u Čakovcu te dvorac Feštetić u Pribislavcu.

Autor prigodnih maraka je Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba. Nominalna vrijednost pojedinačne marke iznosi 0,47 eura, a izdane su u arčićima od 9 maraka u nakladi od 25.000 primjeraka po motivu te u zajedničkom arku s 8 maraka i 8 privjesaka čija naklada iznosi 1500 primjeraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

H. P.


Tagged: , , , , , , , , , , , , ,