Tjelesna aktivnost povećava uspjeh u školi

Djeca u Hrvatskoj nisu dovoljno tjelesno aktivna. Tjelesnom aktivnošću neće pozitivno utjecati samo na svoje zdravlje, već mogu poboljšati i svoje ocjene u školi. Najnovija istraživanja skupine znanstvenika s nekoliko sveučilišta ukazuju pozitivan utjecaj tjelesne aktivnosti na kognitivne sposobnosti djece i mladih.Tjelesna aktivnostIstraživanje provedeno na Sveučilištu u Pittsburghu pokazalo je da su tjelesno aktivna djeca superiornija u kognitivnim sposobnostima i školskom uspjehu u odnosu na djecu koja nisu tjelesno aktivna. Poruka je ovo Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, a upravo razdoblje nakon završetka škole idealno je za početak jače tjelesne aktivnosti kod djece.

Studija grupe istraživača s nekoliko međunarodnih sveučilišta predvođenih znanstvenicima sa Sveučilišta sporta i pokreta u Rimu, u kojoj je određeni broj djece sudjelovao u naprednom programu nastave tjelesne i zdravstvene kulture, pokazala je značajan napredak istih u motoričkim znanjima i koordinaciji u odnosu na djecu koja su sudjelovala u ‘običnom’ programu TZK. Rezultati su pokazali da ovako obogaćena nastava TZK doprinosi kognitivnom razvoju djece kroz poboljšanje koordinacije, posebice manipulativnih znanja s loptom, a koji su povezani s navikama tjelesne aktivnosti kasnije u životu.

Sljedeća studija, koju su proveli znanstvenici na Sveučilištu u Montrealu u Kanadi, pokazala je da intenzivna aerobna tjelesna aktivnost kod djece, bez obzira na njihovu dob, nema negativnih posljedica na procese pažnje, dok su istraživači s nekoliko američkih sveučilišta dokazali da tjelesno spremnija djeca imaju drukčiju strukturu pojedinih regija mozga, te da su uspješnija u školskim postignućima, pogotovo u matematici.

Nedovoljna tjelesna aktivnost kao posljedica modernog vremena pokazala se kao negativan čimbenik koji utječe na sve sfere života uključujući sve dobne skupine, a posebno od najranijeg djetinjstva. Kao odgovor na negativne trendove uzrokovane nedovoljnom tjelesnom aktivnošću pojavila se potreba za propitivanjem i istraživanjem učinkovitosti tjelovježbe kod svih dobnih skupina.

U konačnici, veseli činjenica da podaci ukazuju da redovita tjelesna aktivnost umjerenog intenziteta pozitivno utječe na plastičnost mozga što nadalje rezultira poboljšanim kognitivnim sposobnostima i boljim školskim uspjehom. Navedene činjenice su potvrdile i brojne druge studije. Nedavno je predstavljeno istraživanje prema kojem je čak 75 do 88 % adolescenata u Hrvatskoj nedovoljno aktivno. Isti podatak indicira kako bi povećanjem svoje tjelesne aktivnosti mogli utjecati i na druge sfere razvoja te vlastita akademska postignuća.

Djeci treba omogućiti više kretanja tijekom dana, manje sjedenja, bogatu i motivirajuću nastavu TZK ali i različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti koje uključuju kretanje i vježbanje pod stručnim vodstvom.

K. Š.

Tagged: , , , , , , , , ,