Zagorje: Staza kroz krošnje Zelenjak

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno organizirala je u Centru za prirodu Zagorje u Radoboju predstavljanje tog Centra i projekta ‘Staza kroz krošnje Zelenjak’.Uređenje i opremanje Centra za prirodu Zagorje jedna je od aktivnosti u projektu Zagorje Abeceda prirode. Centar je opremljen multimedijskim sadržajem koji prikazuje biološku raznolikost Zagorja.

‘Staza kroz krošnje Zelenjak’, zasad jedinstvena u Hrvatskoj, duga je 125 m s najvećom visinom od 5 m. Duž same staze nalazi se zanimljiva interpretacija biološke raznolikosti Značajnog krajobraza Zelenjak – Risvička i Cesarska gora. ‘Staza kroz krošnje Zelenjak’ u sklopu je projekta Zagorje Abeceda prirode koji se provodi u sklopu Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014-2020’, prioritetne osi 6 ‘Zaštita okoliša i održivost resursa’, Specifičnog cilja 6c2 ‘Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine’.

T. R. / Foto: Marko Čolić


Tagged: , , , , , , ,