Biograd Boat Show: Izabrani najbolji brodovi

Svake godine svjetska nautička industrija predstavlja na stotine novih i unaprijeđenih brodova. Redakcija nautičkog portala nauCAT, iz tog razloga svake godine organizira izbor najboljih brodova prisutnih na hrvatskom tržištu.Kao i u proteklih petnaest godina, svjetska nautička industrija prepoznala je pokušaj nauCAT-a u rangiranju najboljih i direktno sudjelovala u odabiru. Za ovu nautičku sezonu, nominirano je 34 modela brodova, podijeljenih u 3 kategorije i 6 grupa.

Specifičnost ovog izbora je što konačnu odluku o najboljima donose isključivo sami brodograditelji, dakle struka direktno involvirana u njihov razvoj i izgradnju, što cijelom izboru daje posebnu težinu.

https://www.facebook.com/BiogradBoatShow/videos/193120378251754/

Pravo na glasanje imali su svi proizvođači brodova čiji se brodovi prodaju na hrvatskom tržištu, bez obzira da li su imali nominirani brod za ovogodišnji izbor ili ne.

Na taj je način sam izbor dobio potrebnu pažnju svjetskih nautičkih medija i javnosti. Redakcija portala nauCAT ni na koji način nije sudjelovala u glasanju, već je samo zbrajala rezultate.

N. C.


Tagged: , , , , ,