EU projekt Pronacul – TZ Zagrebačke županije

Započela je provedba EU financiranja u turizmu na području Žumberka kroz projekt Pronacul koji naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine te podršku razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju Jadranskog-jonskog područja kao turističke destinacije ukupno vrijedan 1.770 348,98 EUR.Glavni cilj projekta je poboljšati upravljanje zaštitom prirodne i kulturne baštine u druge svrhe koje su primjerenije vremenu i predviđenom razvoju. Navedeno će se postići razvojem, korištenjem i promocijom zajedničke metodologije upravljanje očuvanja prirodne i kulturne baštine na području Adriona, a koja će se temeljiti na participativnom pristupu prema dionicima. Kreirat će se i provoditi zajednička metodologija za upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u Jadransko-jonskog područja, uz aktivno sudjelovanje svih ključnih dionika uključujući osnovane lokalne, regionalne i nacionalne dionike u turizmu.

Aktivnosti će biti podržane od strane virtualne komore, platforme koja će biti uspostavljena u svrhu promocije metodologije i prijenosa i primjene u drugim područjima. Komora će imati funkciju savjetodavnog tijela koje će služiti kao podrška razvoju turizma, razmjene iskustava i primjera dobre prakse upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom.

U svrhu unapređenja i učinkovitije upravljanje zaštitom prirodne i kulturne baštine, metodologija će se distribuirati donosiocima politika u obliku preporuka lokalnim, regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima kako bi se osigurao razvoj i promocija valorizacije i očuvanja prirodne i kulturne baštine. kulturna baština, posebno u smislu održivog turizma.

Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Zasavje (Slovenija), TZ Zagrebačke županije je jedan od partnera. Među pridruženim partnerima je JUPP Žumberak-Samoborsko gorje, a trajanje projekta je od 1. travnja 2020. do 30. rujna 2022.

‘Ranjivost turističkog sektora predstavlja ugrozu za gospodarstvo, što je osobito vidljivo danas, kada se cijeli svijet suočava s globalnom zdravstvenom krizom. Stoga ćemo morati uložiti napore kako bi se turističkom ekosustavu pomoglo u oporavku od krize vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima. Projektom Pronacul valorizirati će se prostor i resursi Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje te će se pridonijeti ne samo promociji ovog zaštićenog prostora, već smislenom razumijevanju lokalnih stanovnika, lokalne kulture i prirodnih ljepota na održiv način. Projekt Pronacul je financiran u okviru Interreg V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje 2014. – 2020.’ ističe direktorica TZZŽ, Ivana Alilović.

R. F.


Tagged: , , , , , , ,