Biografija Vatra u vatri: Tko je bio Ivo Andrić?

Naslov knjige ‘Vatra u vatri’ komadić je rečenice iz priče Ive Andrića ‘Žena na kamenu’ jer, prema riječima autora Michaela Martensa, najbolje ilustrira Andrićev politički život: ‘Sagorjeti bez ostatka, izgubiti se u općem požaru svjetova kao vatra u vatri.’

Na nekoliko stotina stranica knjige, objavljene u Nakladi Ljevak, Martens detaljno, i na osnovu temeljnog poznavanja djela Ive Andrića, prepiske, arhivske građe i korištene literature, opisuje Andrićev život od rođenja u Bosni, preko sarajevskog atentata i diplomatske službe u europskim prijestolnicama i Trećem Reichu, pa do života u Beogradu pod okupacijom, kada piše djela koja će mu donijeti svjetsku slavu. Prijevod iscrpne i pouzdane biografske studije potpisuje Andy Jelčić.

Utemeljena na autorovim arhivskim istraživanjima, knjiga ‘Vatra u vatri’ prva je cjelovita biografija Ive Andrića, književnika koji je bio i izravnim svjedokom ključnih događaja jugoslavenske i europske povijesti 20. stoljeća. Nastojeći rasvijetliti različite izvanknjiževne pojave, koje se ustrajno javljaju kao polazišta u tumačenjima Andrićevog djela, a tiču se nacionalno-kulturnih te društveno-političkih prilika, Martens najviše pažnje posvećuje rekonstrukciji razdoblja Andrićeve diplomatske službe te lokalnih i šire europskih političkih okolnosti u kojima mu je 1961. dodijeljena Nobelova nagrada, narativno povezujući te dvije vremenski udaljene i značenjski disparatne epizode u smislenu interpretativnu konstrukciju.

N. L.


Tagged: , , , , , , , ,