Kipar Komersteiner: Problemi s ugovorima i računima

Pod nazivom ‘Figura i ornament’ u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt u četvrtak 10. ožujka u 20 sati otvara se izložba crkvenih skulptura i oltara pripisanih predstavniku tzv. sjevernjačkog manirizma i rodonačelniku baroknog stila u sjevernoj Hrvatskoj,  kiparu Johannesu Komersteineru.
Johannes Komersteiner-dijelovi oltara, 1686-90, nekad zagrebačka katedralaNema nikakvih pisanih podataka o njegovu mjestu i datumu rođenja, a glavni izvori preko kojih se prati trag njegova djelovanja i boravišta u Ljubljani i Zagrebu, su ugovori za pojedine oltare odnosno svetačke kipove. Tako se zna da je 1673. u Ljubljani zasnovao obitelj, a od 1680. djelovao u Zagrebu. Prema riječima autorice izložbe dr. Nele Tarbuk, prvi dokument vezan je uz kip svetog Franje Ksaverskog u kamenu (koji ne postoji) , mada je Komersteinerov sačuvani rad isključivo u drvetu.

Prateći  tragove postojećih  dokumenata, proizlazi da se vrijeme poigralo s ovim umjetnikom – ili nema ugovora ili nema kipova o kojima govore sačuvani ugovori i računi. Likovni postav dizajnera Bachrach i Krištofić naglašava osobine majstorova likovna rukopisa (prva izložbena soba), prati preko današnjih lokacija Komersteinerove radove (sivo obojani zidovi soba), odvaja radove pripisane sljedbenicima, poput sina Michaela Komersteinera i ‘Majstora širokih usta’ (crveno obojani zidovi), te ističe važan doprinos restauratora.

Izložba u Zagrebu ostaje do 17. travnja, nakon čega seli u ljubljansku Narodnu galeriju.

Olga Vujović


MUO-Johannes Komersteiner_detalj ornamenta (foto Mario Krištofić)
Figura i ornament: Barok – Johannes Komersteiner

Tagged: , , , , , , , , , , , ,