Kosci za kosce u Odranskom polju

Manifestacijom ‘Kosci za kosce’ devetu godinu za redom Javna ustanova Zeleni prsten ukazuje na važnost očuvanja livada košanica kao prirodnog staništa ptice kosac. Cilj je očuvanje kosca (Crex crex), jedne od najugroženijih ptica Europe, koja je specifična po tome što se gnijezdi na livadama uz vlažna staništa, kao i edukacija lokalnog stanovništva o načinu i terminu košnje prilagođenom toj vrsti.‘Očuvanje ptice kosac direktno ovisi o opstanku ruralnih prostora i tradicionalnog stočarenja. Bez ljudi i blaga, livade će dalje zarastati, a za pticu kosac koja se svake godine dolazi gnijezditi u naše krajeve, rast će rizik od izumiranja u prirodi. Manifestacijom ‘Kosci za kosce’ Zagrebačka županija i lokalna zajednica u suradnji s medijima nastoji upoznati javnost i nadležne institucije s važnošću poboljšanja uvjeta života na selu kao preduvjeta očuvanja biološke raznolikosti te kulturne i prirodne baštine’, istaknula je ravnateljica JU Zeleni prsten, Martina Glasnović.

U Lovačkom domu je održan sastanak suradničkog vijeća za zaštićeno područje Odransko polje – Turopolje kojem je prisustvovala i zainteresirana javnost. Predstavljeni su rezultati istraživanja ptice kosac u Odranskom polju na području Zagrebačke županije. Ptica kosac je strogo zaštićena vrsta. Jedna je od ciljnih vrsta očuvanja zbog kojih je područje Turopolja i Odranskog polja proglašeno dijelom europske ekološke mreže Natura 2000. Provedenim istraživanjem u 2017. godine zabilježeno je 45 pjevajućih mužjaka, no zabilježeno je i daljnje zaraštanje livada i širenja invazivnih vrsta, osobito amorfe. Bez livada košanica pogodnih za gniježđenje, broj kosaca će nastaviti s opadanjem.

Kosac

Mnoštvo okupljenih među kojima su bili i načelnik općine Orle, Ervin Vujica, i izaslanik župana Zagrebačke županije, Vlado Horina, uživali su u prikazu košnje ručnim kosama, hrani koja se nekad nosila koscima kao i u vožnji konjskim zapregama.

U neizvjesnom natjecanju u košnji ručnom kosom najviše umijeća i znanja u čistoći otkosa, brzini i vještini košnje u ženskoj kategoriji pokazala je Milica Grgac, a u muškoj Josip Margušić.

Manifestaciju kosci za kosce organizira Javna Ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije u suradnji s Općinom Orle, KUD-om Veleševec, KUD-om Posavec Dubrovčak Lijevi i Topolje, lovačkim društvom ‘Patka’ Orle, Plemenitom opčinom turopoljskom, Središnjim savezom uzgajivača konja hrvatski posavac i udrugama uzgajivača hrvatskog posavca s područja Zagrebačke županije.

Ž. Š.


Rode

700 kuna za gnijezdo bijele rode


Tagged: , , , , , , , , , , , , , , , ,