Monografija slikara Omera Mujadžića

Školska knjiga izdala je monografiju Omera Mujadžića, autora Frane Dulibića, koja je promovirana u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.
Omer Mujadžić-monografijaNema sumnje da je opus Omera Mujadžića iznimno cijenjen u cjelokupnom hrvatskom slikarstvu. No zbog njegove samozatajnosti djelo mu je bilo u sjeni i nije do sada cjelovito istraživano te je nedostajala njegova monografska obradba. Zahvaljujući autoru Frani Dulibiću i izdavačkoj kući Školska knjiga, umjetnikov je opus napokon kvalitetno vrednovan.

O važnosti toga bogato ilustriranog izdanja velikog formata, na 232 stranice, govorili su recenzenti dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić i dr. sc. Petar Prelog; dr. sc. Ante Žužul, predsjednik Uprave Školske knjige te autor dr. sc. Frano Dulibić. Predstavljanje knjige vodila je mr. art. Jelena Bračun Filipović.

Jelena Bračun Filipović, Frano Dulibić, Lovorka Magaš Bilandžić i Petar Prelog (Custom)Monografija obuhvaća sva etape Mujadžićeva djelovanja: formativno razdoblje, neoklasicističku dimenziju njegove umjetnosti, promjene u rukopisu tridesetih godina, poslijeratni intimizam, specifičnosti crteža i ilustracije te četiri desetljeća njegova pedagoškog rada. Autorski izbor oko 150 reprodukcija omogućuje uvid u cjelokupan opus Omera Mujadžića uključujući radove dosad nepoznate javnosti.

Prema riječima dr. sc. Petra Preloga, jednog od recenzenata monografije, Omer Mujadžić pripada umjetnicima čiji je veći dio opusa slabije poznat javnosti unatoč važnom prinosu oblikovanju korpusa hrvatskoga modernog slikarstva te neporecivoj važnosti njegova pedagoškog rada na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

‘Ovom je monografijom njegovo djelo iznova – nakon retrospektivne izložbe održane 2002. godine u Umjetničkom paviljonu – cjelovito valorizirano omogućujući tako dubinsko promatranje svih stvaralačkih dionica i njihovih vrijednosti u kontekstu u kojemu su nastajale. Frano Dulibić, njezin autor, poduzeo je opsežno istraživanje ne bi li pronašao dosad nepoznate, neobjavljene ili zagubljene radove, a osobitu je pozornost pridao rekonstrukciji vrlo kvalitetnog Mujadžićeva crtačkog opusa. Tako su dobro poznata djela (U kavani iz 1928., Nogometna utakmica iz 1929. ili Kolporter iz iste godine, primjerice) – u više prigoda isticana među antologijskim djelima hrvatskoga međuratnog slikarstva – dobila svojevrstan okvir koji pokazuje svu širinu i bogatstvo umjetnikova talenta. Sjajan portretist, izniman slikar aktova te odličan crtač i ilustrator, Mujadžić je zahvaljujući nadahnutom tumačenju Frane Dulibića dobio monografiju kojom se njegovo djelo predstavlja kao nezaobilazno u svakom pokušaju uočavanja najviših dosega hrvatske moderne umjetnosti, napisao je dr. sc. Petar Prelog.

Omer Mujadžić-slika PraljeOmer Mujadžić rođen je 1. veljače 1903. u Bosanskoj Gradišci, a umro u Zagrebu 28. listopada 1991. Kao najmlađi student, u dobi od svega petnaest godina, 1918. godine upisuje Kraljevsku umjetničku akademiju u Zagrebu. Nakon završetka studija dobiva stipendiju francuske vlade te boravi u Parizu od 1924. do 1926. godine. Od 1929. do 1930. član je umjetničke grupe Zemlja. Za života je sudjelovao na mnogim skupnim izložbama i priredio tri samostalne izložbe. Njegovo formativno razdoblje karakterizira neoklasicistički i magični realizam. Tridesetih godina rasvjetljava paletu i omekšava formu u skladu s tada aktualnim kolorističko poetskim realizmom. Tijekom Drugog svjetskog rata počinje se posvećivati istraživanju profinjenih tonskih skala kojima stvara svoj prepoznatljiv izraz u intimističkim motivima. Slikar intimizma, Omer Mujadžić, bio je sjajan crtač, izuzetan slikar aktova, portreta i sakralnih kompozicija. Osim navedenih tema, slikao je i krajolike te mrtve prirode. Zbog introvertiranog i samozatajnog karaktera izbjegavao je javna istupanja. Bio je slikar koji se posvetio radu u atelijeru i koji je čitav svoj radni vijek bio predan slikarstvu koje je tražilo modernizam u oslanjanju na tradiciju europskog slikarstva.

Dr. sc. Frano Dulibić radi kao izvanredni profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te kao vanjski suradnik predaje na Akademiji likovnih umjetnosti. Bavi se istraživanjem hrvatskog slikarstva i kiparstva prve polovice 20. stoljeća, poviješću karikature, ilustracije i stripa, sudjeluje u znanstvenim projektima i na simpozijima te je aktivist u akcijama za zaštitu javnog prostora i kulturne baštine. Objavljuje knjige, znanstvene i stručne radove te je autor koncepcija i tekstova za izložbe. Objavljene su njegove knjige ‘Povijest karikature u Hrvatskoj do 1940.’ (2009.), ‘Oto Reisinger’ (2008.) i ‘Slikarstvo Vladimira Varlaja’ (2011.). Predsjednik je Upravnog vijeća Instituta za povijest umjetnosti, dopredsjednik DPUH-a i član AICA-e. Održao je mnogo javnih predavanja i organizirao niz tribina i izložaba.

Š. K. / Foto: Bianka Garčević


Žarko Deči, Frano Dulibić i Neven Kranjčec
Izložba Omera Mujadžića u Galeriji Deči

Tagged: , , , , , , , , , ,