Novi album: Pogorelić svira Chopina

‘Chopin’ je novi album slavnog pijanista Ive Pogorelića. To je njegov peti Chopinov album, ali prvi nakon više od 20 godina u kojem nas uvodi u svijet i dušu slavnoga poljskog skladatelja.Ivo Pogorelić ima poseban odnos prema klavirskoj glazbi Frédérica Chopina. Uostalom, Chopinu treba zahvaliti za ulazak Ive Pogorelića na međunarodnu scenu. Naime, kada je s 22 godine Pogorelić sudjelovao na Chopinovu pijanističkom natjecanju 1980. u Varšavi, njegovo je iznimno sviranje izazvalo senzaciju. Martha Argerich, koja je bila u žiriju, opisala ga je kao genija. Od tada, Pogorelić je sve više, na snimanju i na koncertu, bio posvećen Chopinovu imidžu koji je daleko od uobičajenog klišeja briljantnog i dopadljivog skladatelja salonske glazbe.

Za ovaj je album, u izdanju Menarta, odabrao djela iz 1840-ih, posljednjeg desetljeća života poljskog majstora. To uključuje Nocturnes op. 48 br. 1 i op. 62 br. 2, Fantasy op. 49 te treću i posljednju, Chopinova sonata za klavir, op. 58.

Ono čemu se Pogorelić divi u ovim djelima je Chopinova sposobnost da klavir uđe u dušu: ‘Chopin upućuje otvoren poziv da pronikne u ljudsku psihologiju. To je poseban poziv da neprestano tražimo i istražujemo svaku mogućnost koju klavir nudi. To je proces koji nikada ne prestaje i nastavit će izazivati ​​nove generacije umjetnika iu budućnosti.’

Ivu Pogorelića, jednog od najvećih pijanista današnjice, slušamo uživo na koncertu 12. ožujka u zagrebačkoj dvorani Lisinski.

U Pogorelićevim rukama, unatoč njihovoj magičnoj lirici, dva nokturna imaju zadivljujući osjećaj napetosti i drame. Fantazija u f-molu, op. 49 obilježena je sumornim raspoloženjem sukoba, ali istodobno odražava improvizacijsko umijeće zbog kojeg je Chopin bio slavan. Uz Sonatu za klavir br. 3 u h-molu, op. 58, skladatelj se ne oprašta od ovog žanra, sa svom njegovom bogatom tradicijom već također pokazuje napore da stvori novu vrstu sonate. A s Ivom Pogorelićem, ovo vrlo izvođeno i popularno klavirsko djelo, pretvara se u uzbudljiv novi susret s Frédéricom Chopinom.

M. R. / Foto: Andrej Gejc


Tagged: , , , , , , , , , ,