Rektor Boras – Antikomunikator godine

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, proglašen je Antikomunikatorom godine. Odlučio je to stručni žiri 10. dodjele nagrada Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).Nagradu za Antikomunikatora godine žiri dodjeljuje osobi koja se u protekloj godini istaknula primjerima loše javne komunikacije. Nagrada je uvedena kako bi se prepoznali primjeri loše komunikacijske prakse osoba koje svojim položajem i komunikacijom imaju velik utjecaj na hrvatsko društvo. U razmatranju dodjele nagrade žiri posebno analizira osobe koje svojim položajem u društvu mogu komunikacijom utjecati na razvoj bitnih tema, pitanja, problematika i događaja. Nagrada je popularno nazvana Šipak godine kako bi se, uz ozbiljnu analizu i kritiku, jednim ležernijim tonom ukazalo na to kako nedostatak kvalitetne komunikacije može loše utjecati ne samo na društvenu komunikaciju, nego i posljedično na razvoj događaja u hrvatskom društvu.

Od akademski istaknutih građana, a posebno rektora Sveučilišta u Zagrebu kao čelnog čovjeka najvećeg i najuglednijeg sveučilišta u Hrvatskoj, očekuje se da u svakoj prilici komuniciraju jasno, argumentirano, staloženo i s poštovanjem prema svim dionicima. Rektor je u mnogim situacijama prošle godine imao priliku dokazati da kao bivši dekan, prodekan i profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vlada znanjima i vještinama komunikacije koje se uspješno podučavaju na mnogim kolegijima raznih studijskih smjerova na tom fakultetu. Nažalost, ne samo da nije ispunio očekivanja zainteresirane javnosti, već je u mnogim prilikama svojim načinom komunikacije i svojim porukama te ponašanjem u komunikaciji pokazao da nije sposoban ispuniti očekivanja. Od istaknutog akademskog građanina koji u svojoj domeni odlučivanja ima sudbinu desetaka tisuća studenata na više obrazovnih razina očekuje se zrelost nastupa u javnosti. Ono što je zainteresirana javnost dobila, bili su: loša i manipulativna retorika, nepripremljeni javni nastupi, pokušaji ograničavanja slobode komunikacije, izostanak aktivne, stručne i staložene komunikacije u pitanjima od javnog interesa, izostanak jasne i odlučne javne reakcije u slučaju vrijeđanja i napada na profesore i studente Filozofskog fakulteta.

U svojim rijetkim izjavama i češćim priopćenjima radije je manipulirao činjenicama i negirao drugima pravo na javni govor. U trenutku kad je imao kriznu situaciju, rektor se ponašao upravo suprotno svim dobrim pravilima komunikacije u krizi. Usput, uporno je ignorirao društvene mreže kao bitan kanal komunikacije svojih bitnih dionika – studenata, profesora, alumnija i stručne javnosti.

‘Žiri Grand PRix HUOJ-a razmatrao je nekoliko kandidata za Antikomunikatora godine, redom iznimno istaknute osobe iz nekoliko društvenih djelatnosti. Pažljivo smo analizirali njihove javne nastupe i raspravljali o njihovoj komunikaciji u kontekstu društvenog utjecaja. Rektor je uspio Sveučilište, kao željeni rasadnik buduće intelektualne elite Hrvatske pretvoriti u jednu od najzatvorenijih javnih organizacija, nametnuti propagandističku retoriku, zavaditi društveno-humanističke znanosti s prirodoslovnima i inženjerskima, poticati atmosferu zabrane javnog govora i javno pozivati na stigmatizaciju onih koji misle drugačije. Funkcija rektora, nekad iznimno poštovana, danas je reducirana na predmet satire i kritike, velikim dijelom upravo zbog komunikacijske nesnalažljivosti najodgovornije osobe Sveučilišta. Predvodnik akademske elite i mladosti najvećeg hrvatskog sveučilišta dokazano je pokazao sve antikomunikacijske karakteristike našim sadašnjim i budućim nositeljima akademskih titula. I zato – zaslužuje Šipak,’ izjavila je predsjednica žirija nagrade Grand PRix HUOJ-a Daria Mateljak.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću poziva rektora Borasa da preuzme svoju nagradu na svečanosti dodjele nagrada Grand PRix. S obzirom na to da je jedan od ciljeva Hrvatske udruge za odnose s javnošću promicati i obrazovati u području odnosa s javnošću i komunikacije, žiri razumije da javne osobe mogu griješiti u komunikaciji tijekom obnašanja svoje odgovorne funkcije. Zato je Hrvatska udruga za odnose s javnošću spremna ponuditi ovogodišnjem laureatu rektoru Borasu nekoliko sati besplatnog savjetovanja vrhunskih stručnjaka iz područja komunikacija.

Grand PRix je godišnja nagrada Hrvatske udruge za odnose s javnošću kojom se dodjeljuju priznanja za izvrsnost u struci. Ove je godine prijavljeno 68 komunikacijskih projekata, a ocjenjivat će ih se u 12 natjecateljskih kategorija. Finalisti su objavljeni sredinom veljače, a Smotra finalista održat će se 2. ožujka u Zagrebu.

P. R.

Tagged: , , , , , , , , ,