Učenik i učitelj: Bukovac i Cabanel u Umjetničkom paviljonu

Obilježavanje 120. obljetnice izložbenog djelovanja Umjetničkog paviljona u Zagrebu (otvoren 15. prosinca 1898. izložbom ‘Hrvatski salon’) završava izložbom dvojice slikara, učitelja i učenika pod nazivom ‘Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel – povijesni susret učenika i učitelja’ (3.10.2018.- 6.1.2019.).Vlaho Bukovac (1855.-1922.) imao je za sobom prilično burnu ranu mladost, kada se godine 1877. našao u Parizu pred uglednim francuskim slikarom Alexanderom Cabanelom (1823.-1889.) s namjerom da se upiše u njegovu klasu na Umjetničkoj akademiji. Samouk i samouvjeren, uspijeva u tome zahvaljujući maloj slici ‘Ruke’, no ubrzo izlaže na prestižnom Salonu te slikajući mahom portrete i aktove, ostaje u Parizu do 1893. Petogodišnji boravak u Zagrebu (1893.-1898.) donio mu je slavu (omiljeni je portretist građanskih naručitelja), nesuglasice i posljedično trag u načinu slikanja autora koji čine ‘Šarenu zagrebačku školu’. Nakon kraćeg boravka u rodnom Cavtatu (1898.-1902.), Bukovac odlazi u Prag gdje slika (njegova se paleta smiruje) i predaje na Akademiji do kraja života.

Na izložbi u Umjetničkom paviljonu izloženo je 140 slika, među kojima je 12 Cabanelovih iz pet francuskih muzeja (prvi puta u Hrvatskoj) te neke od do sada neizlaganih Bukovčevih slika (‘Putifarova žena’, 1886.).

Olga Vujović


Tagged: , , , , , , , , , , ,