Snježana Banović o HNK Varaždin

Predsjednica Kulturnoga vijeća za dramske umjetnosti Ministarstva kulture, Snježana Banović, obratila se priopćenjem za javnost u vezi skorašnjeg izglasavanja Prijedloga promjena Zakona o kazalištu u Hrvatskome saboru, tj. o točki u kojem se varaždinskome kazalištu daje status nacionalnoga.

Propćenje prenosimo u cijelosti:

Snježana BanovićKao predsjednica Kulturnoga vijeća za dramske umjetnosti Ministarstva kulture sudjelovala sam, u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima (NN48/04), na više sjednica toga tijela u raspravama o prijedlogu promjena Zakona o kazalištima. Da se protivim proglašavanju HNK u Varaždinu nacionalnim kazalištem jer za to nema baš nikakvih argumenata, ušlo je u zapisnike nekoliko sjednica, a o tome sam se višekratno izjasnila i u medijima. Ni drugi članovi Vijeća nisu se nikada o tome prijedlogu pozitivno izjasnili. Iako Zakon o kulturnim vijećima potiče ‘ostvarivanje utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost’ (čl. 1), ispada da naše mišljenje, kada se kosi sa stranačkim ili posve privatnim interesima utjecajnih pojedinaca, ne znači baš ništa te da je naša prisutnost na sjednicama u Ministarstvu kulture samo puka ilustracija (sve manje) demokratičnosti u sustavu odlučivanja o kulturnoj politici RH.

Kako u svakom segmentu svojega djelovanja odbijam biti bilo čijim fikusom, moram ovim putem još jednom istaknuti činjenicu da je Hrvatski sabor još 1996. godine odbacio prijedlog promjene statusa varaždinskoga kazališta jer su već postojeća 4 nacionalna kazališta za državu s 4,5 milijuna stanovnika – previše. Naime, po glavi stanovnika imamo najviše nacionalnih kazališta u svijetu. K tome, posve je nepoznata praksa u Europi i u svijetu da se komunalna kazališta pretvaraju u nacionalna, jer nijedan grad koji drži do sebe kao suvremenoga kulturnog centra nema razloga za takve poteze, naprotiv, jačanje gradskih kulturnih institucija obogaćuje dodatno njegov kulturni kapital, ali i onaj cijele države. Usto, suprotno onome što piše u tekstu Prijedloga ZOK-a, nemoguće je implementirati navedenu promjenu statusa toga kazališta bez iznimno visokih financijskih izdataka, a upravo se to želi učiniti s kazalištem u Varaždinu.

Iako izuzetno poštujem volju ministrice Zlatar da, unatoč snažnim pritiscima, krene u nužne reforme kazališnoga sustava u Republici Hrvatskoj, smatram da njezini suradnici forsiranjem ove promjene generiraju daljnje širenje kaosa u našoj, ionako kaotičnoj profesiji. Nadam se da će kod zastupnika Hrvatskoga sabora prevladati razum i želja za strateškim, a ne kozmetičkim i interesnim promjenama sveukupnoga kazališnog sustava RH te da stoga neće usvojiti ovaj Prijedlog promjena ZOK-a.

Foto: Mirko Janković

Tagged: , , , , , , , , ,