Nadahnuto muziciranje na majstorskoj radionici Stefana Milenkovića

Završni koncert polaznika međunarodne violinske majstorske radionice Stefana Milenkovića, u sklopu 6. Dubrovačkih ljetnih igara, održan je u ljetnikovcu Bunić Kaboga. Koncertni program odabran iz repertoara radionice pokazao je umijeće mladih glazbenika, koji su nadahnutim muziciranjem osvojili simpatije festivalske publike.Osam mladih violinista u dobi od 16 do 23 godine iz Hrvatske, Srbije i Italije; Giulia, Paula, Iris, Domenico, Lana, Zvonimir, Marija i Teofil, nakon individualnih i grupnih violinskih satova s jednim od najboljih violinista svijeta Stefanom Milenkovićem, pripremili su zanimljiv program koji su izveli u prepunoj dvorani ljetnikovca. Svaki od polaznika nastupio je samostalno i tako dobio priliku pokazati što je naučio tijekom radionice, a potom su svi nastupili zajedno izvodeći Koncert za četiri violine G. P. Telemanna. U završnoj izvedbi pridružio im se i Milenković razveselivši publiku koja je priželjkivala i njega čuti.

U skladu sa svojom misijom koja naglasak stavlja na edukacijske programe za mlade umjetnike, Dubrovačke ljetne igre organiziraju tri majstorske radionice namijenjene mladim glazbenicima. Vode ih vrhunski glazbeni umjetnici, a uz violinista Stefana Milenkovića to su tenor Krešimir Špicer, čiji se završni koncert očekuje 1. kolovoza također u ljetnikovcu Bunić Kaboga te pijanistica Maria João Pires, koja će radionicu voditi od 1. do 7. kolovoza. Sve tri radionice ostvaruju se u suradnji sa zakladom Caboga Stiftung, koja je donator programa te s Umjetničkom školom Luka Sorkočević gdje se održavaju satovi.

K. L.


Tagged: , , , , , , , , , , ,