Otok Lokrum na poštanskim markama

Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 12. lipnja nove prigodne poštanske marke iz serije ‘Hrvatski turizam’.

Marke prikazuju prekrasni Lokrum – zračnu snimku otoka i Maksimilijanov ljetnikovac s vrtovima. Autorica prigodnih maraka je Ariana Noršić, dizajnerica iz Samobora, a nominalna vrijednost pojedinačne marke iznosi 1,14 eura. Marke su izdane u arcima od 10 maraka, a izdana je i prigodna omotnica prvog dana (FDC). Tekst pratećeg letka napisala je Javna ustanova Rezervat Lokrum:

Otok Lokrum, posebni rezervat šumske vegetacije površine 72 hektara, zaštićen je prema Zakonu o zaštiti prirode u kategoriji posebnog rezervata šumske vegetacije od 1948. te je treće najstarije područje zaštićene prirode u Hrvatskoj. Njegov je temeljni fenomen šumska vegetacija koja prekriva oko 90 posto površine otoka. Cijeli otok Lokrum, uključujući i pripadajući morski pojas 150-ak metara od obale, područje je i ekološke mreže Natura 2000 – područje očuvanja važno za vrste i stanišne tipove. Područje otoka Lokruma sastavni je dio povijesne jezgre grada Dubrovnika s gradskim zidinama i utvrdama, kao i gradskim jarkom te je uvršteno u UNESCO-ov Popis svjetske kulturne baštine.

Najveći i najvažniji spomenik kulture na otoku Lokrumu je benediktinski samostan svete Marije unutar kojeg se nalaze renesansni i romanički klaustar. Danas su jedini autentičan ostatak kultiviranih nasada benediktinske opatije na Lokrumu tradicionalni maslinici u kojima se može naći savršeno mjesto za odmor u vrućim ljetnim mjesecima. Dolaskom austrijskog nadvojvode Maksimilijana Habsburškog samostan je nadograđen i prenamijenjen u ljetnikovac, a vrtni prostori oko samostana oblikovani su u stilu novijeg razdoblja povijesnog, vrtnog i pejsažnog oblikovanja.
Svaka građevina na Lokrumu spomenik je kulture, a posebno se ističu utvrda Royal, Lokrumski lazaret, Lugareva kuća i Charlottein zdenac. Jedna od važnijih naslijeđenih kultiviranih vrijednosti otoka Lokruma je i botanički vrt koji je osnovan radi istraživanja prilagodbe tropskih i suptropskih biljnih vrsta našem podneblju. U razdoblju kada je otvoren za posjećivanje, na otoku se održavaju različiti kulturni događaji i edukativne radionice. Otok posebno oduševljava svojom očuvanom prirodom koja se istinski doživljava šetnjama brojnim šumskim stazama. Dolazak i odlazak s otoka organiziran je brodovima Javne ustanove Rezervat Lokrum od travnja do studenog.

H. P.


Tagged: , , , , , , , ,