Predstava o Vesni Parun zagrijala Sarajevsku zimu

Pred punim gledalištem Sarajevskog ratnog teatra SARTR, u Sarajevu, Zagrebački glumački atelje izveo je svoju predstavu o Vesni Parun ‘Ja koja imam nevinije ruke’ (Vesna Parun / Vesna Tominac Matačić / Ivan Leo Lemo / Tatjana Aćimović).
Vesna Tominac Matačić (foto Dario Hacek)Izvedba je dio festivalskog programa Sarajevska zime, koja se ove godine odvija pod motom ‘Duša’ što je tematski i sadržajno bio idealan okvir ovoj predstavi.

Tako je sarajevska publika u SARTR-u s pretežno mlađom populacijom srednjoškolaca imala priliku upoznati život i djelo velike pjesnikinje koje je duboko utisnuto i u njihov kulturni identitet, temeljen prije svega na materinjem jeziku, ali i na zajedničkim povijesno-geografskim obilježjima.

Na toj osnovi razvijena je živa interakcija s publikom, koja nije ni najmanje poremetila tok lirske potke ove predstave koja kontinuriano teče njezinim ‘krvotokom’. Ni ovoga puta nisu izostale emotivne reakcije publike koja je predstavu ispratila na nogama.

S. A.


Ja koja imam nevinije ruke
Vesna Parun: Ja koja imam nevinije ruke
Tagged: , , , , , , , , , , , , ,