Gudački kvartet HNK u Cairo Opera House

Gudački kvartet Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu prvi je put gostovao u glavnom gradu Egipta Kairu, održavši koncert u Cairo Opera House te u Arapskom glazbenom institutu.

Sastav kvarteta koji se predstavio egipatskoj publici čine Vlatka Peljhan, violina, Mislav Pavlin, violina, Natalia Anikeeva, viola, i Adam Chelfi, violončelo. Izvedena su djela Josepha Haydna, Dmitrija Šostakoviča te hrvatskog skladatelja Ivana Josipa Skendera.

Gudački kvartet dio je duge tradicije komornog muziciranja unutar Orkestra Opere HNK, temeljenoj na kontinuiranoj umjetničkoj i profesionalnoj znatiželji mnogih generacija svojih članova. Uz sudjelovanje u brojnim opernim i baletnim produkcijama i ciklusima komorne glazbe u matičnoj kući, mnogi članovi orkestra nastupaju i izvan Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu u komornim ansamblima kao sastavnom dijelu svojega profesionalnog djelovanja, čime izravno pridonose podizanju kvalitete i vlastitog matičnog ansambla.

‘Gostovanje naših umjetnika u Egiptu dio je kulturne suradnje i razmjene u području umjetnosti i glazbeno-scenskih gostovanja između zagrebačkog HNK-a i Cairo Opera House. Veselimo se budućoj razmjeni djela kulturne baštine, kao i suvremenog izričaja te promicanju umjetničke izvrsnosti koje će zacijelo još dodatno ojačati diplomatske odnose naših zemalja’, izjavila je intendantica zagrebačkog HNK-a Iva Hraste Sočo.

Cairo Opera House nalazi se u egipatskom glavnom gradu, ima bogatu izvedbenu povijest i predstavlja značajno umjetničko središte u Egiptu i širem području Bliskog istoka. Kairska operna kuća često surađuje s međunarodnim umjetnicima, ansamblima i institucijama, što ovu kulturnu ustanovu čini važnim dijelom globalne umjetničke zajednice.

I.S.G. / Foto: HNK Zagreb


Zagrebački kvartet u Novinarskom domu


Tagged: , , , , , , ,