Žena i magija: Predavanje Martine Findrik

Predavanje Martine Findrik ‘Žena i magija’ održat će se u srijedu, 25. listopada s početkom u 19 sati, u sklopu Ciklusa predavanja u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke.

Vještica je žena, a muškarac čarobnjak. U doba najgorih progona na optuženičkoj klupi stoji žena. Slijediti tragove ove mizoginije nije lako, posebice s obzirom na to da je neće pregaziti vrijeme. Od Hekate do kampova za vještice u Nigeriji našeg doba, kamenovanja žena u Indiji. Čime žena plaši da bi je se tako napadalo?

Naša europocentrično društvo vještice promatra progone vještice prvenstveno kroz veliki progon koji je zahvatio europske zemlje od kraja 14., 15. stoljeća pa do 18. stoljeća, ili kao što je to slučaj u hrvatskim zemljama od kraja 17. stoljeća pa do sredine 18. stoljeća. No problematika progona puno je zlokobnija, vještica je svojstvena svim kulturama i u različitim društvima, stoljećima i podnebljima, najčešće je upravo žena. Ili je ženski spol po svojem genetskom kodu specijalizirao magijske čini ili je posrijedi nešto drugo.

A.Z. / Foto: promo


Duhovi Zagorkina stana i Misteriozno pismo


150. obljetnica rođenja Marije Jurić Zagorke
Tagged: , , , , , ,